Reisebetingelser
For våre reiser gjelder alminnelige vilkår for pakkereiser fastsatt av avtale mellom Den Norske Reisebransjeforening og Forbruker rådet, pakkereiseloven og forskrifter til loven, gitt av Barne- og Familiedepartementet. Vi viser til www.reiselivsforum.no for å få den fullstendige "pakkereiseloven" og "alminnelige vilkår for pakkereiser".

Etter turpåmelding mottar du/dere bekreftelse og betalingsdokument så snart turen har garantert avgang. LB TUR Telemark AS har rett til å avlyse turen dersom:
* ikke nok antall reisende senest innen 14 dager før avreise.
* Forhold som f.eks. streik, innstilt transport, krig, epedemier osv.

Vi forbeholder oss rett til prisøkning ved endring av oljepris, kursendringer, veiskatter etc. etter at reisen er annonsert. Vi tar forbehold om trykkfeil i program og om endringer av leverandører og veivalg under reiser. Ved utenlandsreiser, må våre passasjerer har gyldig reiseforsikring inkl. avbestillingsforsikring.

Det er 3-5 måneders avbestillingsfrist for flybilletter som inngår i noen av våre turer. Ved avbestilling etter denne fristen, må flybillettene betales i sin helhet.

Vi tilbyr avbestillingsforsikring (må bestilles sammen med turen). Den dekker fri avbestilling dersom deltager eller nærmeste familie blir rammet av akutt sykdom, død eller ulykke. Legeattest kreves.
Den reisende vil da få tilbakebetalt turens pris, minus prisen for avbestillingsforsikringen.
Sjekk med ditt forsikringsselskap hva forsikringen dekker.
Ved avbestilling/uteblivelse ved avreise kan LB-TUR belaste kunden økonomisk. Følgende regler gjelder dersom det ikke er tegnet avbestillingsforsikring:

innen 45 dager før avreise Kr. 500,- i ekspedisjonsgebyr
44 - 30 dager før avreise 30 % av turprisen
29 - 15 dager før avreise 50 % av turprisen
14 - 8 dager før avreise 75 % av turprisen
7 dager før, eller ikke møtt frem til avreise; hele turprisen.

LB-TUR er medlem av reisegarantifondet. Vi har stilt bankgaranti og dette garanterer kundens økonomiske rettigheter.
Husk gyldig Pass og Helsetrygdekort på utenlandsturer!
(Forbehold om trykkfeil i reiseprogram)

Vi i LB TUR Telemark AS setter stor pris på både postive og negative tilbakemeldinger fra våre gjester. De positive gjør oss glade og de negative gir oss mulighet til å bli bedre !

Send oss gjerne bilder fra dine ferieminner som du vil at vi skal dele med andre!