Reisebestemmelser:

Vilkår/informasjon

For våre reiser gjelder alminnelige vilkår for pakkereiser fastsatt av avtale mellom Den Norske Reisebransjeforening og Forbruker rådet, pakkereiseloven og forskrifter til loven, gitt av Barne- og Familiedepartementet. Vi viser til www.reiselivsforum.no for å få den fullstendige "pakkereiseloven" og "alminnelige vilkår for pakkereiser". 

Ved påmelding betales det et depositum på kr 500.- for turer med en totalpris opp til kr 5 000.-, og kr 1 000.- for turer over kr 5 000.- Ved påmelding senere en 60 dager før avreise, sendes kun hovedfaktura.

Faktura med restbeløp blir sendt ut ca. 30 dager før avreise.

LB - TUR har rett til å avlyse turen dersom:

                                                                                                                          

Vi tilbyr avbestillingsforsikring (må bestilles sammen med turen). Den dekker fri avbestilling dersom deltager eller nærmeste familie blir rammet av akutt sykdom, død eller ulykke. Legeattest kreves.

Den reisende vil da få tilbakebetalt turens pris, minus prisen for avbestillingsforsikringen.

Sjekk med ditt forsikringsselskap hva forsikringen dekker.

Ved avbestilling/uteblivelse ved avreise kan LB-TUR belaste kunden økonomisk. Følgende regler gjelder dersom det ikke er tegnet avbestillingsforsikring:

 

45 dager før avreise

Kr. 150,- i ekspedisjonsgebyr

Ved turer inkludert fly

Kr. 500,- i avbestilling flybillett

45-30 dager før avreise

30 % av turprisen

29-15 dager før avreise

50 % av turprisen

14-4 dager før avreise

75 % av turprisen

3 dager før, eller ikke møtt frem til avreise

Hele turprisen

  LB-TUR er medlem av reisegarantifondet. Vi har stilt bankgaranti og dette garanterer kundens økonomiske rettigheter.

 Husk pass og Helsetrygdekort på utenlandsturer!

 (Forbehold om trykkfeil i katalog og reiseprogram.)