LB-Treffet 2020 2. - 03. Februar 2020

Dagsprogram

Kjære reisevenner!
Her treffer vi noen av vennene vi har fått på tidligere turer, og vi vil presentere turprogrammet for 2020 i hyggelig omgivelser. Nye gjester ønskes også hjertelig velkommen!
Velkommen til nye og "gamle" reisevenner!