LB-Treffet 2019 2. - 03. Februar 2019

Dagsprogram

Kjære reisevenner!
Her treffer vi noen av vennene vi har fått på tidligere turer, og viv il presentere turprogrammet for 2019 i hyggelig omgivelser. Nye gjester ønskes også hjertelig velkommen!
Velkommen til nye og "gamle" reisevenner!